Kadra

Renata Szwagierczak

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Budzeń

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Agnieszka Michalska

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Krycia

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Szemraj

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Frańczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Krystyna Żurek

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Anna Gieras

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Tomasz Szwagierczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Dorota Pronobis

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Wasilewska

Funkcja: Pedagog

Grzegorz Podsiadło

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Morawska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marzena Kutera

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Tryk

Funkcja: Nauczyciel